Перейти к навигации

Загальні збори акціонерів 26 квітня 2013 року

Версия для печатиВерсия для печати

Шановний акціонер!

Публічне акціонере товариство “Сєвєродонецький котельно-механічний завод”  (код ЄДРПОУ   01412472) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2013  року о 14-00 годині  за адресою: Луганська обл., м Сєвєродонецьк,  вул. Пивоварова, 1-Е (приміщення заводоуправління, 1 поверх).

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах буде проводитися
з 12-30 години  до 13-45 години   26 квітня 2013 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Для участі у загальних  зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, а представникам акціонерів-паспорт та довіреність, оформлену згідно  вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  - 24 година 22 квітня 2013р.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м Сєвєродонецьк,  вул.Пивоварова, 1-Е (приймальна). Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Савієвський М.П. Телефон для довідок (06452)4-14-87.

 

Перелік питань порядку денного:

1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту директора за 2012 рік.
3. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.
4. Затвердження звіту Наглядової Ради за 2012 рік.
5. Затвердження  річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства
7. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів
 


Main menu 2

by Dr. Radut.