Перейти к навигации

Загальні збори акціонерів 25 квітня 2014 року

Версия для печатиВерсия для печати

Шановний акціонер!

 
Публічне акціонере товариство “Сєвєродонецький котельно-механічний завод” (код ЄДРПОУ 01412472) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2014 року о 14-00 годині за адресою: Луганська обл., м Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 1-Е (приміщення заводоуправління, 1 поверх).
 
Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах буде проводитися з 12-30 години до 13-45 години 25 квітня 2014 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
 
Для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, а представникам акціонерів-паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства.
 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24 година 21 квітня 2014р.
 
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м Сєвєродонецьк, вул.Пивоварова, 1-Е (приймальна).
 
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Савієвський М.П.
 
Телефон для довідок (06452) 4-14-87.
 
 
Перелік питань порядку денного:
 
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства
7. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових договорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
8. Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно – правових договорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
9. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
 

ПАТ "СКМЗ"

 


Main menu 2

by Dr. Radut.